Dodatna izobraževanja za fizioterapevte so enostavno nujna, če ti želijo dobro opravljati svoje delo tekom let. Svoje znanje morajo namreč ves čas nadgrajevati, saj se metode nadgrajujejo in izboljšujejo, predvsem pa je vsako dodatno znanje pri takšnem delu več kot koristno. Tako lahko ostajajo v stiku z najnovejšimi smernicami, tehnikami in metodami na tem področju in svojim klientom nudijo še kvalitetnejšo obravnavo.

Strokovni tečaji za dodatno znanje

Izobraževanja za fizioterapevte so namenjena izboljševanju in nadgrajevanju njihovega znanja. Pri tem pa je zelo pomembno, kdo jih izvaja in kakšen certifikat prejmejo udeleženci na koncu tečaja. Pred odločitvijo za določen tečaj je tako treba vedno preveriti strokovnost organizacije ali ponudnika, ki ga izvaja, pa tudi strokovnost samega predavatelja oziroma učitelja. Ravno tako pa je treba preveriti, ali določen tečaj priznava tudi ZFS in ali je ta ovrednoten z OESPR. Vse to so kriteriji, ki kažejo na to, da bo tečaj kakovosten in da boste na njem lahko dobili resnično strokovno znanje, kakršnega potrebujete za to, da boste lahko še naprej čim bolje opravljali svoje delo oziroma slednjega še izboljšali.

Komu so tečaji namenjeni?

Izobraževanja za fizioterapevte niso namenjena samo izrecno njim, predvsem pa med tečaji obstajajo razlike v tem, ali so namenjeni študentom in tistim, ki ravno zaključujejo študij s tega področja, ali pa izkušenim strokovnjakom, ki bi želeli še nadgraditi obstoječe znanje. Zato je pred izbiro ustreznega tečaja vedno treba preveriti, komu je namenjen, saj se pri nekaterih vrstah tečajev pričakuje določeno že obstoječe znanje. Kot že rečeno, pa izobraževanja za fizioterapevte niso nujno namenjena zgolj njim, ampak tudi kineziologom, diplomantom fakultete za šport oziroma profesorjem športne vzgoje, športnim trenerjem, zdravnikom in drugim.

Različna izobraževanja za fizioterapevte

Rehabilitacija po poškodbah mora biti vedno prilagojena posamezniku, ravno tako pa morajo biti izobraževanja za fizioterapevte prilagojena temu, s kakšnim področjem se kateri od njih ukvarja. Obstaja namreč velika razlika med delom s starostniki, katerih fizična zmogljivost ni velika, imajo pa tudi marsikatero poškodbo ali kronično bolezen, in delom s profesionalnimi športniki, ki bi se po poškodbi radi čim prej vrnili v tekmovalni šport. Ravno zaradi razlik med osebami, ki potrebujejo rehabilitacijo, se tudi metode rehabilitacije med seboj močno razlikujejo, čemur so prilagojena tudi izobraževanja za fizioterapevte. Slednja tako nudijo zelo raznolike module in programe, kar tistim, ki zase iščejo ustrezen tečaj, omogoča, da poiščejo takšnega po svoji meri. Pri tem pa je pomembno:

  • da je izbrani tečaj ustrezno certificiran in priznan,
  • da tečaj vodi strokovno usposobljen predavatelj s čim več izkušnjami,
  • da izbrani tečaj obsega tudi čim več praktičnega prikaza določene tehnike,
  • da skupina udeležencev tečaja ni prevelika,
  • da je tečaj zasnovan čim bolj optimalno: torej, da udeleženci v čim krajšem času na njem dobijo čim več znanja,
  • da se udeleženci na tečaju naučijo tudi tega, kako pridobljeno znanje uporabiti v praksi – torej pri svojem delu.

Pred izbiro ustreznega izobraževanja za fizioterapevte pa vedno preverite tudi to, kje se slednje izvaja, koliko časa traja vse skupaj in kakšen je program. Če program ni objavljen, lahko organizatorja poprosite zanj in se tako pozanimate o tem, kaj lahko od določenega tečaja sploh pričakujete. V primeru, da ne najdete ustreznega tečaja zase, pa se pri ponudniku takšnih tečajev lahko pozanimate o tem, ali ne bi morda takšnega tečaja izvedli kdaj v prihodnje.