Na parcelah, kjer učinkovito odvodnjavanje meteornih voda še ni urejeno, bo treba za to prej ali slej poskrbeti. Če razmišljate o gradnji novega objekta, se tako vedno prepričajte, kaj vse bo treba urediti, da bodo lahko padavinske vode hitro in uspešno ponikale. Če se na površini dlje časa zadržujejo večje količine deževnice ali staljenega snega, lahko namreč to privede do številnih nevšečnosti. Med drugim lahko nastane večja škoda na objektu. Odprava nastale škode pa bo zahtevala precej visoke stroške.

Projekt naj načrtuje strokovnjak

Danes je mogoče izbirati med različnimi sistemi kakovostnih kanalet, ki so namenjene prav za lažje odvodnjavanje meteornih voda. Pri tem je treba upoštevati številne dejavnike, je zelo priporočljivo, da vam pri načrtovanju pomaga strokovnjak. Ta bo poskrbel, da bodo izbrane kanalete resnično prilagojene specifikam površine – velikosti, naklonu, namembnosti in vsem ostalim dejavnikom, ki jih je treba upoštevati pri izbiri.

Projekta se torej ni najpametneje lotevati na lastno pest, čeprav se zdi morda izvedba na prvi pogled precej preprosta. Podobno kot obstajajo mojstri za električno ali vodovodno napeljavo, imamo tudi strokovnjake, ki so specializirani prav za iskanje najboljših individualnih rešitev za vsako parcelo, ne glede na to, kako velika je in za kaj se bo uporabljala.

Pomembno je upoštevati določbo iz Stvarnopravnega zakonika

To, da poskrbite za odvodnjavanje, pa ni pomembno le zaradi vas samih, ampak lahko v nasprotnem primeru kršite pravice svojih sosedov. To velja še posebej za višje ležeče parcele, pri katerih bi voda sicer stekla navzdol, s čimer bi se močno povečala nevarnost za zamakanje objektov, ki so postavljeni v dolini. Hkrati bi se lahko postopoma zmanjšala stabilnost teh objektov.

Gre torej tudi za pravno vprašanje, ki ga podrobneje ureja Stvarnopravni zakonik, dostopen tudi na spletu. V 87. členu tega zakonika je na primer navedeno, da morajo lastniki nepremičnin poskrbeti, da meteorne vode ne odtekajo na sosednjo oziroma na tujo nepremičnino. Upoštevajte torej, da imate kot lastnik nepremičnine oziroma parcele tudi določene obveznosti do sosedov.

Kategorije: Vse za dom