Potrebujete lovilec olj in maščob? Se sprašujete, kakšen model izbrati? Že imate mesto, kamor ga boste vgradili in ali ste njegovi vgradnji namenili dovolj prostora? Vedno je namreč treba najprej ugotoviti, kakšno kapaciteto naprave bi potrebovali, nato pa glede na to nadaljevati iskanje najbolj primernega modela. Še pred tem pa je seveda treba vedeti, kakšen tip naprave sploh potrebujete, saj vsak tip opravlja drugačno funkcijo.

Kakšno funkcijo opravlja separator?

Lovilec olj in maščob oziroma separator skrbi za izločevanje ogljikovodnikov in drugih onesnaževalcev iz odpadne vode. Namestiti jih je treba tam, kjer obstaja utemeljena možnost za to, da bi skupaj z odpadno vodo iztekle tudi razne odpadne snovi, kot so maščobe, olja rastlinskega in živalskega izvora, masti in lahke tekočine. Z njim je možno preprečiti onesnaževanje podtalnice, okolja in vodnih virov, zato je pomembno, da se uporablja v vseh gostinskih obratih in obratih, v katerih se predeluje hrana, pa tudi v industrijskih objektih, na bencinskih črpalkah, v avtomehaničnih delavnicah in povsod drugje, kjer lahko pride do takšnega onesnaženja odpadne vode, da je slednjo treba pred iztokom ustrezno očistiti oziroma filtrirati.

Lovilec olj in maščob mora imeti koalescentni filter

Hauraton - Lovilec olj in maščob

Pri nakupu takšne naprave je nujno treba preveriti, ali ima nameščen koalescentni filter. Slednji je zelo pomemben, saj skrbi za filtriranje odpadnih snovi. Pri tem je treba biti še posebej pazljiv, saj so na tržišču na voljo tudi separatorji brez takšnega filtra. Tudi slednji sicer opravljajo svojo nalogo, le da pri tem delujejo po drugačnem principu, zaradi česar pri odstranjevanju nečistoč oziroma onesnaževalcev iz odpadne vode niso tako učinkoviti. V odpadni vodi tako tudi po prečiščevanju ostajajo preveliki delci onesnaževalcev, zaradi česar so takšni lovilci olj in maščob v Sloveniji prepovedani. Po zakonu je tako dovoljeno uporabljati le separatorje, ki imajo koalescentni filter, ki poskrbi za združevanje manjših kapljic olja in maščobe, zaradi česar je slednje lažje filtrirati oziroma izločiti iz odpadne vode. Če se torej odločate za nakup separatorja, obvezno izberite model s koalescentnim filtrom, saj je v Sloveniji v odtok, kanalizacijo ali okolje zakonsko dovoljeno izpustiti le odpadno vodo, ki je prečiščena na takšen način.

Separator je treba redno vzdrževati in čistiti

Lovilec olj in maščob pa bo deloval učinkovito le, če se ga bo redno praznilo in vzdrževalo. Ko je enkrat njegova kapaciteta napolnjena, je treba poskrbeti za njegovo praznjenje. Za to običajno poskrbi komunalno podjetje, za tem pa je separator treba še očistiti, za kar ravno tako lahko poskrbijo oni oziroma za to specializirana podjetja. S tem se prepreči tudi to, da bi se cevi zamašile, kar bi lahko prineslo nove težave.

Ravno zaradi tega se je že pred nakupom ustreznega modela treba natančno pozanimati o tem:

  • kakšno kapaciteto ima,
  • kako pogosto ga je treba prazniti in kako boste vedeli, kdaj je separator poln (opozorilna lučka, kakšen drug znak …),
  • kako poteka praznjenje in kdo ga izvaja,
  • kako poteka čiščenje, kako pogosto ga je treba izvajati in kdo ga izvaja,
  • ali je potrebno še kakšno drugo vzdrževanje,
  • kakšni so stroški praznjenja, čiščenja in vzdrževanja.